08 1936 0248
Khay trà gỗ

Khay trà gỗ


       Thông tin & Khuyến mãi

COMBO 7 món bao gồm

-Khay trà gỗ hương đỏ nam phi nguyên khối

-Âm chén gốm sứ bát tràng tráng men ngọc

- Hộp chè lục lăng chữ phúc gỗ hương đá

-Hộp giấy ăn Long phụng gỗ hương đá

-Gạt tàn rồng hương đỏ nam phi liền khối

-Lọ tăm nguyên khối gỗ hương đá

Còn hàng

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận